Per a una bona formació, disposar d’un bon professorat és clau 

Pel correcte desenvolupament d’una activitat formativa necessitem un bon espai, unes bones instal·lacions i uns bons equipaments. Però tot això, sense una persona capaç de motivar i fidelitzar l’alumnat, serveix de ben poc.
Dins l’aula els formadors i les formadores són la peça essencial: es necessiten experts amb experiència professional i docent.
UNA BONA FORMADORA HA DE:

connectar bé amb els alumnes

ser capaç d’engrescar-los en el seu aprenentatge

vetllar perquè sempre completin la seva formació

Però, a més, també ha de conèixer i complir amb les obligacions formals que aquesta comporta.

Per això un/a bon/a docent ha de ser capaç de: planificar i programar la formació que ha d’impartir, i de fer-ho amb uns criteris metodològics que es basin en activitats que s’adeqüin, tant com puguin, a la realitat del món laboral.

A més, ha de tenir clar quines eines d’avaluació continua i final aplicarà perquè l’alumnat sigui conscient de la seva evolució i es pugui valorar l’assoliment de les capacitats i competències professionals que li han de ser acreditades.

Per tant, si busques una persona apassionada per la formació, convençuda de que formar és quelcom més que transmetre coneixements i amb una llarga experiència docent i professional, l’has trobada!

Soc Glòria Torres, formadora ocupacional i vocacional, amb una àmplia experiència en formació en temes de gestió empresarial.

Mestra per vocació, sóc llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, diplomada en Ciències Empresarials i diplomada en Professorat d’Educació General Bàsica.

Participo en diverses associacions i programes relacionats amb la comptabilitat, la gestió financera i l’emprenedoria.

Formo, en temes de gestió d’empresa, persones que estan en situació d’atur, i persones que estan treballant i necessiten actualitzar els seus coneixements.

Intento donar el màxim en cada formació, tant en l’àmbit de continguts com en el d’actituds. Això els meus alumnes ho valoren molt positivament i em qualifiquen, de mitjana, amb un 9,6 (sobre 10).

SERVEIS DE FORMACIÓ
Formació per a treballadors en situació d’atur
Estic acreditada per impartir la formació dels certificats de professionalitat relacionats amb la família d’Administració i gestió d’empreses.

Especialitzada, principalment, en impartir els mòduls de comptabilitat, fiscalitat i auditoria del CP Gestió comptable i gestió administrativa per a auditories i els de contractació, salaris i seguretat social del CP Gestió integrada de recursos humans (ambdós de nivell 3).

Tanmateix imparteixo, també, mòduls del CP de nivell 2, d’Activitats administratives en la relació amb el client i d’Activitats de gestió administrativa.

Aquestes són formacions molt intenses, tant en dedicació diària com en període temporal, per la qual cosa la meva metodologia es basa en connectar bé amb els alumnes, i transmetre, a banda dels coneixements que venen marcats per la programació específica, la importància que té una actitud positiva i proactiva amb el seu desenvolupament personal i professional.
Formació per a treballadors en actiu
Les formacions que imparteixo es corresponen també amb la família professional d’Administració i gestió d’empreses.

Estic especialitzada en impartir cursos de:
• Comptabilitat
• Comptabilitat avançada
• Fiscalitat
• Nòmines i Seguretat Social
• Control pressupostari i de tresoreria
• Sistemes de costos
• Anàlisi d’estats financers

En aquestes formacions cal tenir molt en compte que l’alumnat sovint hi assisteix durant o després de la seva jornada laboral, per la qual cosa cal procurar que sigui una formació molt activa i pràctica per tal de mantenir un alt nivell de participació i motivació.
Si necessites una bona formadora et garanteixo que el meu compromís amb el teu centre de formació anirà dirigit a que els alumnes estiguin satisfets amb l’alt nivell de preparació teòrica-pràctica assolida, de forma que es converteixin amb prescriptors del teu centre i que hi tornin quan necessitin adquirir nous coneixements.

I, tot això, complint amb tots els requisits que aquest tipus de formació comporta a nivell de metodologia, planificacions i programacions didàctiques i d’avaluació, i amb les obligacions fixades pel servei d’ocupació que les regula i/o subvenciona.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?
FORMACIÓ PER A EMPRESES -IN COMPANY–

Ets una empresa i necessites formació per al teu personal?

Representes a un col·lectiu empresarial? Ets un Gremi? Una Associació?
Necessites formació per als teus socis?

Si la resposta és afirmativa, jo et puc ajudar a detectar quines són aquestes necessitats i, a partir de la seva anàlisi, presentar-te la proposta formativa que més s’ajusti al resultat d’aquesta detecció.

Aquesta formació t’interessa de forma presencial? Si és així la puc realitzar en la seu de la mateixa empresa o en una població que faciliti l’accés dels treballadors o associats.

Aquesta formació t’interessa de forma virtual? Quan el desplaçament és una dificultat, et proposo fer la formació a través de sistemes de videoconferència amb connexió en directe, que em permeten transmetre la mateixa qualitat formativa i la mateixa energia que si fos presencial.

Ets una empresa de formació o una associació d’empreses de formació? Si és així, destacar que porto més de 12 anys impartint seminaris i tallers sobre el càlcul de costos i la justificació de subvencions de programes de formació professional per a l’ocupació, col·laborant durant aquest temps amb gairebé un centenar d’entitats.

Aquesta formació també la puc impartir de forma presencial o virtual, en funció del que més s’ajusti als teus interessos.
VOLS SABER QUELCOM MÉS?

TESTIMONIS

Els centres diuen de mi

Vaig conèixer a la Glòria ja fa uns quants anys i des d’aquell moment hem tingut sempre una comunicació continuada i fluida. És una persona amb qui pots comptar, molt preparada com a professora, que no escatima cap esforç per tal d’elaborar i millorar els materials docents i que manté una excel·lent relació amb les persones que assisteixen a les seves classes. En definitiva, una persona amb una vàlua immensa a nivell professional i personal.

Organigrama (Girona), Josep Puig, gerent | www.organigrama.cat

La Glòria Torres transmet molt bé la passió que sent per la seva feina com a professora i professional dels temes de gestió i administració d’empreses i parla d’una manera molt entenedora per als alumnes. Sap fer arribar molt bé els seus coneixements i els alumnes li són molt fidels. El seu mètode pedagògic és fantàstic (paraula que ella utilitza tot sovint).

Centre de Formació Pràctica (Manresa), Emma Moreno, directora | www.cfp.cat

Aquest any tenim un grup de nivell molt alt i els volem oferir un plus. Sabem que ets una garantia tant pel que fa a continguts com per la manera de transmetre’ls i, que tot plegat, fa que els alumnes s’il·lusionin i s’impliquin en els aprenentatges. Et demanaria que fessis un forat a l’agenda. Tan sols que et poguessis combinar 8 sessions estem convençuts que seria molt positiu pel grup classe. Gràcies.

ActiuHumà (Terrassa), Núria Patsy, directora | www.actiuhuma.org

Gran persona. Gran professional. És un honor tenir-te com a docent del nostre centre.

Baix Empordà Assistència a Domicili (Palafrugell), M. Àngels Guardiola, presidenta | www.assdom.com

VOLS QUE TREBALLEM PLEGATS?

M’agradaria molt que m’expliquessis que t’interessa