AVÍS LEGAL

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’informació i del Comerç electrònic i de l’actualització del 29/12/2007 s’exposen les següents dades relatives a la titularitat d’aquest web:

• Titularitat: Glòria Torres i Navarro (en endavant la “PRESTADORA”).
• NIF: 33873733T
• Adreça: Camí del Jardí Botànic 100, escala 6, 8è, 2a. 17210-Calella de Palafrugell
• Adreça de contacte: info@gloriatorres.cat

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol. Tota PERSONA USUÀRIA de la web, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com  subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits
per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment
sense l’autorització expressa de la PRESTADORA.

La PRESTADORA no serà responsable de la  informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

La PRESTADORA es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la  informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles
conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona. La PERSONA USUÀRIA, en virtut de la seva acceptació renúncia
expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.