POLÍTICA DE PRIVACITAT

Glòria Torres i Navarro (en endavant la  “PRESTADORA”) compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, en relació a la protecció de les persones físiques pel què fa al tractament de dades personals.

La persona USUÀRIA serà l’única responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetrà a la PRESTADORA, exonerant-la de tota responsabilitat al respecte.

En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant formularis del web, es remetrà informació sobre la consulta realitzada i, sempre que no s’indiqui el contrari, es considerarà que autoritza a la  PRESTADORA a posteriors comunicacions d’informació relatives a l’activitat desenvolupada per ella.

La PRESTADORA informa que no cedirà dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Malgrat tot, en el cas de cedir-les a un tercer, ho informarà prèviament sol·licitant el consentiment exprés per cedir-les.

La PRESTADORA garanteix a les persones usuàries l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats en la legislació vigent. Per exercir aquest drets es posa a disposició el correu electrònic info@gloriatorres.cat.